PDF 155kWORD 274k

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

 

EMPL(2019)1112_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 12. listopadu 2019, 15:45–18:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

12. listopadu 2019, 15:45–16:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy

EMPL/9/01719

 

Zpravodajka:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

Změna nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

EMPL/9/01718

 

Zpravodaj:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         5. listopadu 2019 PV – PE643.070v01-00

12. listopadu 2019, 16:00–17:30

4. Evropský sociální fond plus (ESF+)

EMPL/9/01375

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

 

Zpravodaj:

 

David Casa (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

EMPL

 

 

 

         vystoupení Komise s informacemi o aktuální situaci

12. listopadu 2019, 17:30–18:30

5. Různé

6. Příští schůze

         4.–5. prosince 2019

(čas konání bude upřesněn)

Poslední aktualizace: 8. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí