PDF 175kWORD 326k

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

 

EMPL(2019)1204_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. gruodžio 4 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–16.00 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (1A002)

2019 m. gruodžio 4 d. 9.00–9.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

EMPL/9/00193

 

Pranešėja:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos nustatymo tachografais dalinis keitimas

EMPL/9/01718

 

Pranešėjas:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

EMPL/9/01719

 

Pranešėja:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“

EMPL/9/01866

 

Pranešėja:

 

Alicia Homs Ginel (S&D)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. lapkričio 12 d. PV – PE643.184v01-00

2019 m. gruodžio 4 d. 9.30–10.15 val.

4. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

EMPL/9/01031

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.933v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 12.00 val.

5. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)

EMPL/9/00850

 2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.931v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 12.00 val.

6. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

EMPL/9/00858

 2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.930v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 12.00 val.

7. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

EMPL/9/00867

 2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.929v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 12.00 val.

8. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

EMPL/9/00869

 2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.927v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 12.00 val.

9. Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė

EMPL/9/00808

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.932v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. 12.00 val.

2019 m. gruodžio 4 d. 10.15–11.00 val.

10. EBPO tyrimas: Vyresnio amžiaus žmonių galimybės įsidarbinti ES

EMPL/9/01874

         Tyrimo pristatymas

2019 m. gruodžio 4 d. 11.00–11.45 val.

11. Valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimas

EMPL/9/01290

***I 2019/0188(COD) COM(2019)0620 – C9-0117/2019

 

Pranešėjas:

 

Manuel Pizarro (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Komisijos pranešimas

2019 m. gruodžio 4 d. 11.45–12.30 val.

12. Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) tyrimo apie cheminių medžiagų profesinio poveikio normas pristatymas

EMPL/9/01875

         Keitimasis nuomonėmis

13. Kiti posėdžiai

         2020 m. sausio 22–23 d. (Briuselis)

* * *

2019 m. gruodžio 4 d. 14.30–16.00 val.

Uždaras

14. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika