PDF 186kWORD 1212k

 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

 

EMPL(2020)0122_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 22 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Joi, 23 ianuarie 2020, 9.00 - 11.00 și 11.00 - 12.30 (reuniune a coordonatorilor)

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

22 ianuarie 2020, 9.00 - 10.45

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         4 decembrie 2019 PV – PE644.903v01-00

4. Schimb de opinii cu Josip Aladrović (ministrul croat al muncii și sistemului de pensii) și cu Vesna Bedeković (ministrul croat al demografiei, familiei, tineretului și politicii sociale)

EMPL/9/02319

         Prezentarea programului Președinției Consiliului în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale

22 ianuarie 2020, 10.45 - 11.00

5. Fondul social european Plus (FSE+)

EMPL/9/01375

 

Raportor:

 

David Casa (PPE)

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

6. Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

EMPL/9/01719

 

Raportoare:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

7. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor

EMPL/9/01718

 

Raportor:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

22 ianuarie 2020, 11.00 - 11.30

*** Votare electronică ***

8. Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

EMPL/9/01779

***I 2018/0202(COD) COM(2018)0380 – C8-0231/2018

 

Raportoare:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 

Comisie competentă:

 

EMPL

 

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

9. Încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

EMPL/9/00402

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Comisie competentă:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

PR – PE645.036v02-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

10. Descărcarea de gestiune 2018: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

EMPL/9/00867

 2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.929v01-00
AM – PE644.922v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.878v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, ora 12.00

11. Descărcare de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)

EMPL/9/00858

 2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.930v01-00
AM – PE644.923v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.867v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, ora 12.00

12. Descărcarea de gestiune 2018: Fundația Europeană de Formare (ETF)

EMPL/9/00850

 2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.931v01-00
AM – PE644.904v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.919v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, ora 12.00

13. Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor UE aferent exercițiului financiar 2018: performanțe, gestiune financiară și control

EMPL/9/00808

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.932v01-00
AM – PE644.905v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, ora 12.00

14. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

EMPL/9/01031

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.933v01-00
AM – PE644.907v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, ora 12.00

15. Descărcarea de gestiune 2018: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

EMPL/9/00869

 2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.927v01-00
AM – PE644.919v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.857v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, ora 12.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

22 ianuarie 2020, 11.30 - 12.30

16. Modele de negociere colectivă existente în Uniunea Europeană

EMPL/9/02322

         Prezentare realizată de Eurofound

* * *

22 ianuarie 2020, 14.30 - 15.30

17. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte sociale și ale ocupării forței de muncă în analiza anuală a creșterii 2020

EMPL/9/02014

 2019/2212(INI) 

 

Raportoare:

 

Klára Dobrev (S&D)

 

Comisie competentă:

 

EMPL*

 

 

Avize:

 

BUDG* –

Decizie: fără aviz

 

 

CULT –

Sabine Verheyen (PPE)

 

Poziții sub formă de amendamente:

 

FEMM –

Lina Gálvez Muñoz (S&D)

 

 

         Examinarea proiectului de raport

22 ianuarie 2020, 15.30 - 16.30

18. Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)

EMPL/9/01290

***I 2019/0188(COD) COM(2019)0620 – C9-0117/2019

 

Raportor:

 

Manuel Pizarro (S&D)

PR – PE644.984v01-00

Comisie competentă:

 

EMPL

 

 

 

         Examinarea proiectului de raport

         Termen de depunere a amendamentelor: 30 ianuarie 2020, ora 12.00

22 ianuarie 2020, 16.30 - 17.30

19. Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului și a titlurilor variabilelor pentru domeniul venitului și condițiilor de viață

EMPL/9/02157

 2019/2995(DEA) C(2019)08800

 

Comisie competentă:

 

EMPL

 

 

 

         Prezentare de către Comisie a unui act delegat

20. Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea numărului și a titlului variabilelor pentru domeniul forței de muncă

EMPL/9/02158

 2019/2996(DEA) C(2019)08809

 

Comisie competentă:

 

EMPL

 

 

 

         Prezentare de către Comisie a unui act delegat

21. Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unui program continuu multianual

EMPL/9/02161

 2019/2997(DEA) C(2019)08807

 

Comisie competentă:

 

EMPL

 

 

 

         Prezentare de către Comisie a unui act delegat

22 ianuarie 2020, 17.30 - 18.30

22. Chestiuni diverse

23 ianuarie 2020, 9.00 - 10.00

23. Strategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020

EMPL/9/02204

 2019/2975(RSP) 

 

Coraportori:

 

Marc Angel (S&D)
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Radka Maxová (Renew)
José Gusmão (GUE/NGL)
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

Comisie competentă:

 

EMPL

 

 

 

         Examinarea propunerii de rezoluție

         Termen de depunere a amendamentelor: 30 ianuarie 2020, ora 12.00

23 ianuarie 2020, 10.00 - 11.00

24. Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

EMPL/9/01779

***I 2018/0202(COD) COM(2018)0380 – C8-0231/2018

 

Raportoare:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 

Comisie competentă:

 

EMPL

 

 

 

         Prezentarea de către Comisie a stadiului actual

Cu ușile închise

25. Reuniune a coordonatorilor

26. Reuniuni următoare

         27 ianuarie 2020, 16.00 - 17.30 (Bruxelles)

         28 ianuarie 2020 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 17 ianuarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate