PDF 157kWORD 997k

 

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

 

EMPL(2020)0217_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. vasario 17 d., pirmadienis, 16.00–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (6Q2)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. spalio 7 d. PV – PE641.406v01-00

4. EUROFOUND ataskaita dėl dirbančiųjų skurdo ES

EMPL/9/02486

         Keitimasis nuomonėmis

5. Reformų rėmimo programos sukūrimas

EMPL/9/00330

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Nuomonės referentas:

 

Dragoș Pîslaru (RENEW)

PA – PE645.062v01-00

Atsakingi komitetai:

 

BUDG, ECON –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. vasario 19 d. 12.00 val.

6. 2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

EMPL/9/02141

 2019/2213(BUD) 

 

Pirmininkė:

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

 

         Keitimasis nuomonėmis su pagrindiniu BUDG komiteto pranešėju Pierre’u Larrouturou

7. Kiti posėdžiai

         2020 m. vasario 18 d. 17.15–19.00 val.

         2020 m. vasario 20 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

         2020 m. kovo 16 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2020 m. kovo 17 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2020 m. vasario 11 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika