PDF 174kWORD 1043k

 

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

 

EMPL(2020)0220_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. vasario 20 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

2020 m. vasario 20 d. 9.00–11.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

EMPL/9/01779

 

Pranešėja:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2020 m. sausio 22–23 d. PV – PE646.894v01-00

         2020 m. sausio 28 d. PV – PE646.973v01-00

4. Valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimas

EMPL/9/01290

***I 2019/0188(COD) COM(2019)0620 – C9-0117/2019

 

Pranešėjas:

 

Manuel Pizarro (S&D)

PR – PE644.984v01-00
AM – PE646.959v02-00

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 30 d. 12.00 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

5. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2020 m. metinėje augimo apžvalgoje

EMPL/9/02014

 2019/2212(INI) 

 

Pranešėja:

 

Klára Dobrev (S&D)

PR – PE646.831v01-00
AM – PE646.889v01-00
AM – PE646.977v01-00

Atsakingas komitetas:

 

EMPL*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG* –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

CULT –

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE646.848v01-00
AM – PE646.882v01-00

Pozicijos pakeitimų forma:

 

FEMM –

Lina Gálvez Muñoz (S&D)

AD – PE646.892v02-00

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 28 d. 12.00 val.

6. ES strategija dėl negalios po 2020 m.

EMPL/9/02204

 2019/2975(RSP) 

 

Pranešėjai:

 

Marc Angel (S&D)
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Radka Maxová (RENEW)
Stelios Kympouropoulos (PPE)
José Gusmão (GUE/NGL)
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
Elena Lizzi (ID)

RE – PE646.825v01-00
AM – PE646.989v01-00
AM – PE646.888v02-00

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 30 d. 12.00 val.

7. 2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

EMPL/9/02141

 2019/2213(BUD) 

 

Pirmininkė:

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

 

         Pakeitimų priėmimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

8. Kiti posėdžiai

         2020 m. kovo 16 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2020 m. kovo 17 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

* * *

2020 m. vasario 20 d. 11.00–12.30 val.

Uždaras

9. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2020 m. vasario 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika