PDF 173kWORD 1024k

 

 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

 

EMPL(2020)0220_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v četrtek, 20. februarja 2020, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)

20. februar 2020 od 9.00 do 11.00

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)

EMPL/9/01779

 

Poročevalka:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

         22. in 23. januar 2020 PV – PE646.894v01-00

         28. januar 2020 PV – PE646.973v01-00

4. Boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)

EMPL/9/01290

***I 2019/0188(COD) COM(2019)0620 – C9-0117/2019

 

Poročevalec:

 

Manuel Pizarro (S&D)

PR – PE644.984v01-00
AM – PE646.959v02-00

Pristojni odbor:

 

EMPL

 

 

         Obravnava predlogov sprememb

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 30. januar 2020 ob 12.00

*** Elektronsko glasovanje ***

5. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2020

EMPL/9/02014

 2019/2212(INI) 

 

Poročevalka:

 

Klára Dobrev (S&D)

PR – PE646.831v01-00
AM – PE646.889v01-00
AM – PE646.977v01-00

Pristojni odbor:

 

EMPL*

 

 

Mnenje:

 

BUDG* –

Sklep: brez mnenja

 

 

CULT –

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE646.848v01-00
AM – PE646.882v01-00

Stališča v obliki predlogov sprememb:

 

FEMM –

Lina Gálvez Muñoz (S&D)

AD – PE646.892v02-00

         Sprejetje osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 28. januar 2020 ob 12.00

6. Strategija EU o invalidnosti po letu 2020

EMPL/9/02204

 2019/2975(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Marc Angel (S&D)
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Radka Maxová (Renew)
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos) (PPE)
José Gusmão (GUE/NGL)
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
Elena Lizzi (ID)

RE – PE646.825v01-00
AM – PE646.989v01-00
AM – PE646.888v02-00

Pristojni odbor:

 

EMPL

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 30. januar 2020 ob 12.00

7. Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III

EMPL/9/02141

 2019/2213(BUD) 

 

Predsednica:

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

Pristojni odbor:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

         Sprejetje predlogov sprememb

*** Konec elektronskega glasovanja ***

8. Naslednja seja

         16. marec 2020 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         17. marec 2020 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

* * *

20. februar 2020 od 11.00 do 12.30

Brez navzočnosti javnosti

9. Sestanek koordinatorjev

Zadnja posodobitev: 14. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov