PDF 174kWORD 278k

 

 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

 

EMPL(2020)1116_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 16. november 2020 kl. 16.45-18.45

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (6Q2)

Den 16. november 2020 kl. 16.45-16.50

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

*** Afstemning ***

3. Åbning af fjernafstemning for første afstemningsrunde.
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer udelukkende ved fjernafstemning.
Afstemningsrundens sluttidspunkt meddeles separat af formanden og pr. e-mail

EMPL/9/02909

4. Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling

EMPL/9/02416

 2020/2084(INI) COM(2020)0014

 

Medordførere:

 

Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE657.413v01-00
AM – PE658.882v01-00
AM – PE659.082v01-00

Kor.udv.:

 

EMPL*

 

 

Udtalelser:

 

CULT*

Marcos Ros Sempere (S&D)

AD – PE650.720v02-00
AM – PE652.647v01-00

 

FEMM

Evelyn Regner (S&D)

AD – PE657.285v02-00
AM – PE658.722v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 20. oktober 2020 kl. 12.00

*** Afstemning afsluttet ***

Den 16. november 2020 kl. 16.50-17.50

5. Drøftelse med Michael O´Flaherty (direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) om resultaterne af deres undersøgelse af romaer og rejsende under pandemien og af personer med handicap og ældre under pandemien

EMPL/9/04536

         Drøftelse med deltagelse af Helena Dalli (kommissær)

Den 16. november 2020 kl. 17.50-18.45

6. Gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)

 

EMPL/9/02976

 2020/2086(INI) 

 

Ordfører:

 

Katrin Langensiepen (Verts/ALE)

PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00

Kor.udv.:

 

EMPL

 

 

Udtalelser:

 

LIBE, FEMM, PETI

 

         Drøftelse med Helena Dalli (kommissær) om den europæiske handicapstrategi efter 2020

         Behandling af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 22. oktober 2020 kl. 12.00

7. Næste møder

         den 30. november 2020 kl. 16.45-18.45 (Bruxelles)

         den 1. december 2020 kl. 9.00-11.00 og 13.45-15.45 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 11. november 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik