9.1.2020
EMPL_PA(2020)645062
ONTWERPADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
aan de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen
(COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Rapporteur voor advies: Dragoş Pîslaru

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 186kWORD 148k
Juridische mededeling - Privacybeleid