Mietintöluonnos - EMPL_PR(2015)551790Mietintöluonnos
EMPL_PR(2015)551790

MIETINTÖLUONNOS
kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luomisesta 2000-lukua varten: taitojen ja pätevyyksien sovittaminen kysyntään ja työmahdollisuuksiin keinona toipua kriisistä
(2014/2235(INI))
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Martina Dlabajová

23.3.2015

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: