13.9.2016
EMPL_PR(2016)589146
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om en europeisk pelare för sociala rättigheter
(2016/2095(INI))
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Maria João Rodrigues

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 302kWORD 61k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy