Jelentéstervezet - EMPL_PR(2017)599596Jelentéstervezet
EMPL_PR(2017)599596

JELENTÉSTERVEZET
az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Előadó: Czesław Hoc

6.3.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: