Osnutek poročila - EMPL_PR(2017)599596Osnutek poročila
EMPL_PR(2017)599596

OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Poročevalec: Czesław Hoc

6.3.2017

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: