20.11.2017
EMPL_PR(2017)612058
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
(COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))
Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Гийом Балас

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 344kWORD 112k
Правна информация - Политика за поверителност