20.11.2017
EMPL_PR(2017)612058
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004
(COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Guillaume Balas

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 307kWORD 99k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik