20.11.2017
EMPL_PR(2017)612058
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004
(COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Rapporteur: Guillaume Balas

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 323kWORD 110k
Juridische mededeling - Privacybeleid