20.11.2017
EMPL_PR(2017)612058
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
(COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawca: Guillaume Balas

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 332kWORD 107k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności