20.11.2017
EMPL_PR(2017)612058
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004
(COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportor: Guillaume Balas

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 332kWORD 109k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate