20.11.2017
EMPL_PR(2017)612058
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004
(COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Spravodajca: Guillaume Balas

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 325kWORD 108k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia