28.11.2017
EMPL_PR(2017)615238
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018
(2017/2260(INI))
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Krzysztof Hetman

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 352kWORD 50k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy