Návrh zprávy - EMPL_PR(2018)623718Návrh zprávy
EMPL_PR(2018)623718

NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
(COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Zpravodaj: Jeroen Lenaers

22.6.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: