Jelentéstervezet - EMPL_PR(2018)623718Jelentéstervezet
EMPL_PR(2018)623718

JELENTÉSTERVEZET
az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Előadó: Jeroen Lenaers

22.6.2018

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: