Abbozz ta' rapport - EMPL_PR(2018)623718Abbozz ta' rapport
EMPL_PR(2018)623718

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol
(COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Rapporteur: Jeroen Lenaers

22.6.2018

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: