Ontwerpverslag - EMPL_PR(2018)623718Ontwerpverslag
EMPL_PR(2018)623718

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit
(COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Rapporteur: Jeroen Lenaers

22.6.2018

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: