Proiect de raport - EMPL_PR(2018)623718Proiect de raport
EMPL_PR(2018)623718

PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii
(COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportor: Jeroen Lenaers

22.6.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: