Návrh správy - EMPL_PR(2018)623718Návrh správy
EMPL_PR(2018)623718

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce
(COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Spravodajca: Jeroen Lenaers

22.6.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: