23.7.2018
EMPL_PR(2018)625202
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Maria Arena

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 299kWORD 92k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik