Udkast til betænkning - EMPL_PR(2020)653984Udkast til betænkning
EMPL_PR(2020)653984

UDKAST TIL BETÆNKNING
om adgang for alle til en anstændig bolig til en overkommelig pris
(2019/2187(INI))
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Kim Van Sparrentak

23.7.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: