Mietintöluonnos - EMPL_PR(2020)653984Mietintöluonnos
EMPL_PR(2020)653984

  MIETINTÖLUONNOS
  mahdollisuudesta kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen kaikille
  (2019/2187(INI))
  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  Esittelijä: Kim Van Sparrentak

  23.7.2020

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: