Pranešimo projektas - EMPL_PR(2020)653984Pranešimo projektas
EMPL_PR(2020)653984

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl galimybės visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą
(2019/2187(INI))
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja: Kim Van Sparrentak

23.7.2020

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: