Pranešimo projektas - EMPL_PR(2020)653984Pranešimo projektas
EMPL_PR(2020)653984

  PRANEŠIMO PROJEKTAS
  dėl galimybės visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą
  (2019/2187(INI))
  Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
  Pranešėja: Kim Van Sparrentak

  23.7.2020

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: