23.7.2020
EMPL_PR(2020)653984
NÁVRH SPRÁVY
o prístupe k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých
(2019/2187(INI))
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Spravodajca: Kim Van Sparrentak

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 183kWORD 58k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia