Návrh správy - EMPL_PR(2020)653984Návrh správy
EMPL_PR(2020)653984

  NÁVRH SPRÁVY
  o prístupe k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých
  (2019/2187(INI))
  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  Spravodajca: Kim Van Sparrentak

  23.7.2020

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: