Проектодоклад - EMPL_PR(2020)657413Проектодоклад
EMPL_PR(2020)657413

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно силна социална Европа за справедливи промени
(2020/2084(INI))
Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчици: Денис Радке, Агнес Йонгериус

28.9.2020

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: