Raporti projekt - EMPL_PR(2020)657413Raporti projekt
EMPL_PR(2020)657413

RAPORTI PROJEKT
tugeva sotsiaalse Euroopa kohta õiglaste üleminekute jaoks
(2020/2084(INI))
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Raportöörid: Dennis Radtke, Agnes Jongerius

28.9.2020

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: