Mietintöluonnos - EMPL_PR(2020)657413Mietintöluonnos
EMPL_PR(2020)657413

MIETINTÖLUONNOS
vahvasta sosiaalisesta Euroopasta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi
(2020/2084(INI))
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijät: Dennis Radtke, Agnes Jongerius

28.9.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: