Dréacht-tuarascáil - EMPL_PR(2020)657413Dréacht-tuarascáil
EMPL_PR(2020)657413

DRÉACHT-TUARASCÁIL
maidir le hEoraip shóisialta láidir don Aistriú Cóir
(2020/2084(INI))
An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
Rapóirtéirí: Dennis Radtke, Agnes Jongerius

28.9.2020

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: