Nacrt izvješća - EMPL_PR(2020)657413Nacrt izvješća
EMPL_PR(2020)657413

NACRT IZVJEŠĆA
o jakoj socijalnoj Europi za pravednu tranziciju
(2020/2084(INI))
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Izvjestitelji: Dennis Radtke, Agnes Jongerius

28.9.2020

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: