Pranešimo projektas - EMPL_PR(2020)657413Pranešimo projektas
EMPL_PR(2020)657413

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl tvirtos socialinės Europos teisingai pertvarkai užtikrinti
(2020/2084(INI))
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėjai: Dennis Radtke, Agnes Jongerius

28.9.2020

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: