Ziņojuma projekts - EMPL_PR(2020)657413Ziņojuma projekts
EMPL_PR(2020)657413

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par spēcīgu sociālo Eiropu taisnīgai pārejai
(2020/2084(INI))
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referenti: Dennis Radtke, Agnes Jongerius

28.9.2020

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: