Projekt sprawozdania - EMPL_PR(2020)657413Projekt sprawozdania
EMPL_PR(2020)657413

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji
(2020/2084(INI))
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawcy: Dennis Radtke, Agnes Jongerius

28.9.2020

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: