Proiect de raport - EMPL_PR(2020)657413Proiect de raport
EMPL_PR(2020)657413

PROIECT DE RAPORT
referitor la o Europă socială puternică pentru tranziții juste
(2020/2084(INI))
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportori: Dennis Radtke, Agnes Jongerius

28.9.2020

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: