Förslag till betänkande - EMPL_PR(2020)657413Förslag till betänkande
EMPL_PR(2020)657413

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar
(2020/2084(INI))
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Dennis Radtke, Agnes Jongerius

28.9.2020

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: