Lausunto - ENVI_AD(2010)430605Lausunto
ENVI_AD(2010)430605

LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maanhavainnointiohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011-2013)
(KOM(2009)0223 - C7-0037/2009 - 2009/0070(COD))
Valmistelija: Vittorio Prodi

24.2.2010

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: