MNENJE
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem programu za opazovanje zemlje (GMES) in njihovih začetnih operativnih dejavnostih (2011-2013)
(KOM(2009)0223 - C7-0037/2009- 2009/0070(COD))
Pripravljavec mnenja: Vittorio Prodi

24.2.2010

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: