Stanovisko - ENVI_AD(2010)443010Stanovisko
ENVI_AD(2010)443010

STANOVISKO
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
pro Rozpočtový výbor
o postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou - oddíl III - Komise
(2010/2001(BUD))
Navrhovatelka: Jutta Haug

22.9.2010

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: