Udtalelse - ENVI_AD(2010)443010Udtalelse
ENVI_AD(2010)443010

UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Budgetudvalget
om Parlamentets holdning til forslaget til budget 2011 som ændret af Rådet - Sektion III - Kommissionen
(2010/2001(BUD))
Rådgivende ordfører: Jutta Haug

22.9.2010

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: