Lausunto - ENVI_AD(2010)443010Lausunto
ENVI_AD(2010)443010

LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
budjettivaliokunnalle
parlamentin kannasta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011, pääluokka III - komissio
(2010/2001(BUD))
Valmistelija: Jutta Haug

22.9.2010

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: