Arvamus - ENVI_AD(2011)464754Arvamus
ENVI_AD(2011)464754

ARVAMUS
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Meemesilaste tervis ja mesindussektori probleemid
(2011/2108(INI))
Arvamuse koostaja: Julie Girling

14.7.2011

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: