Nuomonė - ENVI_AD(2011)464754Nuomonė
ENVI_AD(2011)464754

NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl naminių bičių sveikatos ir bitininkystės sektoriaus uždavinių
(2011/2108(INI))
Nuomonės referentė: Julie Girling

14.7.2011

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: