Opinjoni - ENVI_AD(2011)464754Opinjoni
ENVI_AD(2011)464754

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
għall-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
dwar is-saħħa tan-naħal tal-għasel u l-isfidi għas-settur tat-trobbija tan-naħal
(2011/2108(INI))
Rapporteur għal opinjoni: Julie Girling

14.7.2011

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: