Advies - ENVI_AD(2011)464754Advies
ENVI_AD(2011)464754

ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
inzake gezondheid van honingbijen en de problemen van de bijenteeltsector
(2011/2108(INI))
Rapporteur voor advies: Julie Girling

14.7.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: