OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie zdrowia pszczół miodnych i wyzwań dla sektora pszczelarskiego
(2011/2108(INI))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Julie Girling

14.7.2011

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: